Har dit barn angst?

Ergoterapeut som støtteperson

Har dit barn angst?

Undgår dit barn ting og oplevelser i hverdagen?
Vil du hjælpe dit barn af med ubehaget?

Alt efter dit barns alder og udfordringer er der forskellige tilgange til at arbejde med angsten.

Tankefeltterapi kan med stor fordel benyttes til børn med angst. Vi kan sætte ord på ubehaget - og vi kan holde fokus på ubehaget i kroppen, mens der bankes med blide bank på kroppens og ansigtets medianpunkter.

Med lege, hvor vi bruger krop og vejrtrækning, kan veksle mellem ubehagelige scenarier og gode oplevelser. Denne vekslen fortynder de ubehagelige følelser. Målet er at følelserne forandres, så angsten forsvinder. 

Bo fra FaceIT er også en del af værkstøjskassen når dit barn kommer på besøg hos mig. Læs om Bo her.

 

 

Børn, som lever sammen med søskende med særlige behov, kan også have brug for at blive mødt og spejlet i deres hverdag. Dette møde tilpasses barnets nærmeste trygheds- og udviklingszone. I en vekslen mellem leg og det svære, mødes barnet i sine vilkår.


Ønsker du mig som støtteperson, bevilliges hjælpen via kommunal sagsbehandler. Jeg har været tilknyttet en familie efter § 54. Forløb er afsluttet og der er nu plads til dig og din familie.

Kontakt Stine på 31605151 eller stineethelberg@gmail.com

Sessioner finder sted på

Lundevej 14
8300 Odder

Information

Copyright 2021