false

Hvad er ergoterapi?

Skrevet d. .

Kort fortalt guider, træner og tilrettelægge en ergoterapeut sammen med dig de meningsfulde aktiviteter du har brug for. Så du kan leve det liv, du ønsker på bedste vis, selv om du måtte have fysiske og/eller psykiske udfordringer.

Udfordringerne kan også ligge i omgivelserne. Fysiske omgivelser eller den måde som et samfund er organiseret på.

Ergoterapi er at se mennesket i aktivitet og sammenspil med omgivelserne uanset udfordring – for at kunne være i meningsfuld aktivitet = at leve i livskvalitet.

Opfattelsen af livskvalitet og meningsfuld aktivitet er altid individuel.

For at kunne guide/træne et dig til at være i meningsfuld aktivitet med de udfordringer, der eksisterer, laves en analyse af situationen. En analyse består af behov, ønsker, muligheder sammenholdt med den aktuelle situation du er i.

Der udarbejdes målbare mål. Ofte laves delmål. Delmål bidrager til at holde motivationen og fungerer som et pitstop, hvor det er muligt at stoppe op, og tanke op til næste etape, så det overordnede ønskede mål nås.

Det er fx lettere at spise en hel kage i flere små mundfulde end hele kagen i én stor mundfuld :-).

I terapi og samtale er fokus; hvordan har du det?

Må du have skøn appetit på livet.

Sessioner finder sted på

Lundevej 14
8300 Odder

Information

Copyright 2021