“Om du tænker;
Jeg kan.
Jeg kan ikke.
Så har du ret”

citat - Henry Ford

Balance og forandring

Vi tager fat der, hvor du oplever, du ikke fungerer i din hverdag. Kropslige symptomer, tanker, følelser eller bestemte handlinger, der gentager sig.

Udgangspunktet altid, hvordan du har det. I samarbejdet mellem os opstår naturligt nye måder at være på, have det på og løse hverdagens udfordringer på.

At være forældre til et barn med udfordringer kalder på justeringer i hverdagen - i omgivelser og i dit indre som forældre. At være den bedste udgave af dig, gavner dig, dit barn og dem omkring dig.

Min erfaring er, at din bedste version kommer frem, når du håndterer dine smerter og sorger. Og sørger for at gøre ting, der nærer dig.

 

Børn

Børn i alle aldre er hjertelig velkomne. ”Bo” fra Face It bor her. Han er god til at oversætte følelser. At sidde med en genstand i hænderne, kan gøre det lettere for nogle børn.

Det kan være ”Bo”, en sten med glat overflade eller… Tankefeltterapi er en let tilgængelig teknik til forandring.

Barnet behøver ikke at tale meget. Fokus vil veksle mellem det som går godt og det som er svært. Sessionen tilpasses barnets behov.

Online session

Vores møde kan foregå online, hvis du ikke har mulighed for at møde op personligt. Det kan også være at du foretrækker en online-session, da det passer ind i din hverdag.

 

Walk’n talk

Balance og forandring som gåtur i skoven, ved vandet eller med udsigt over marker. At være i naturen, mens du er i kontakt med det, som er svært for dig, kan give sessionen en oplevelse af lethed – især hvis du oplever dig stresset. I naturen kan vi lettere inddrage sanserne til en mere direkte kontakt med kroppen.

 

Hvad er terapi og hverdagsliv?

Sessionen tager udgangspunkt i regulering af nervesystemets sammenhæng mellem krop og psyke. Her inddrages viden om menneskets eksistens og behov. Hvordan vi fungerer sammen som mennesker. Hvordan vi til-/aflærer tanke- og handlemønstre. Hvordan vi kan forandre os. Hvordan vi kan sætte mål for os selv og nå dem. Hvordan nervesystemet påvirkes under graviditet, fødsel og opvækst og hvordan det kan komme til udtryk i nuværende liv. Energiarbejde og årsagssammenhænge indgår helt naturligt i sessionen.

Det handler om, hvordan du skaber mere af det, du ønsker i din hverdag.

Redskaberne hertil er bl.a. definition af mål og graduering, så det tilpasses din hverdag. NLP som spørgeteknik, tankefeltterapi og emotionelt frihedsteknik, traumeforløsning og energiarbejde. Sanseintegration ift sammenspillet mellem sanser, følelser og krop – hvordan regulerer du dit velbefindende, så du kan udføre dine daglige aktiviteter meningsfuldt. Så livskvalitet opstår.

En positiv forandring, der sker i dig, vil påvirke dine omgivelser positivt - også dit barn.

Alt er energi. Triste følelser gør os tunge. Neutrale, glade følelser og accept, gør os lette.

Vores fælles udgangspunkt vil derfor være at forandre det, som tynger. Fra et let sted i dig, ser du muligheder og kan udvikle dig, så din hverdag fungerer bedre for dig.

De fleste har brug for et forløb for at blive guidet i ændring af hverdagsrutiner, tanke- og handlemønstre.

Pris


1 session á 1 times varighed; 1000 kr. inkl. moms
Forløb: 5 sessioner á 1 times varighed; 4500 kr. inkl. moms

Afbud – kan du ikke komme, kan en anden bruge tiden


Giv venligst besked om afbud senest 24 timer før din tid hos mig. Ved afbud herefter betales 1/2 pris.

GPDR – din sikkerhed


Jeg har tavshedspligt. Du kan være tryg ved at dele følelser og oplevelser.

Dine oplysninger behandles efter gældende lovgivning.

Samtalerne finder sted på

Lundevej 14
8300 Odder

Information

CVR nr. 41362596
Copyright 2020