Støtteperson

Du støttes og guides, der hvor hverdagen er svær for dig. Det kan være planlægning og prioritering af hverdagens indhold. At drage omsorg for dig selv. At styrke dig i dine ressourcer. Eller lige det, som du står i.  

Ofte har vi fokus på det vi mangler og ikke kan. At finde fokus i ressourcen og lade den vokse, skaber livskvalitet og mening i en hverdag, der måske længe har kaldt på opmærksomhed og omsorg. Vi kan også beskæftige os med tab og sorg i forhold til dine vilkår.

De børn, som lever sammen med søskende med særlige behov, kan også have brug for at blive mødt og spejlet i deres hverdag. Dette møde tilpasses barnets nærmeste trygheds- og udviklingszone. I en vekslen mellem leg og det svære, mødes barnet i sine vilkår. 

En støtteperson bevilliges via kommunal sagsbehandler. Jeg er i øjeblikket tilknyttet en familie efter § 54.

Sessioner finder sted på

Lundevej 14
8300 Odder

Information

CVR nr. 41362596
Copyright 2021